Skip to main content

Wat is het nut van een bouwkundige inspectie?

Een huis kopen of verkopen doet u niet iedere dag. Om inzicht te krijgen in de staat waarin een woning of pand verkeert is een bouwkundige inspectie daarom van groot belang.

Tegenwoordig wordt bij de aan- of verkoop van een huis of pand steeds vaker om een bouwkundig inspectierapport gevraagd. Met zo’n bouwkundig keuringsrapport staat u bij eventuele juridische geschillen namelijk  sterker.

Wat wordt er bij bouwkundige inspectie gedaan?

Een bouwkundige inspectie is een optische inspectie met het oogmerk om inzicht te krijgen in de staat van onderhoud waarin een woning of pand verkeert én om eventuele verborgen gebreken en/of tekortkomingen aan het licht te brengen. Een optische inspectie betekent dat er geen metingen worden verricht  of berekeningen worden gemaakt. Ook worden er geen onderdelen verwijderd om achterliggende constructies of onderdelen te beoordelen. Met een bouwkundige inspectie wordt de situatie beoordeeld en weergegeven waarin de bouwkundig inspecteur de woning of het pand op dat moment aantreft. De kosten van eventuele gebreken aan de woning of het pand die onmiddellijk hersteld dienen te worden, worden op die wijze duidelijk in beeld gebracht. Met een bouwkundige inspectie voorkomt u dat u later voor minder leuke financiële verrassingen komt te staan. Gaat u een huis of pand kopen of verkopen, dan is een bouwkundige inspectie met keuringsrapport zeker aan te bevelen. Bent u huiseigenaar en bent u nog (lang) niet van plan om uw huis te verkopen, dan is het toch raadzaam om op zijn tijd een inspectie te laten uitvoeren, zodat u weet hoe het bouwkundig met uw woning gesteld is.

Het Keuringsrapport

Als u zich zorgen maakt over de bouwkundige staat waarin uw woning of pand verkeert, dan neemt een bouwkundige inspectie veel van die zorgen en onzekerheden weg. Het keuringsrapport dat naar aanleiding van de bouwkundige inspectie wordt opgesteld, schrijven wij in voor iedereen begrijpelijke taal. Bovendien voegen wij er foto’s aan toe. Het keuringsrapport wordt op aanvraag tegen een meerprijs in kleur uitgeprint en per post naar u toe gestuurd. Een digitale versie van het inspectierapport is bij de prijs van een bouwkundige inspectie met keuringsrapport inbegrepen.

Hoe gaan wij te werk?

Er wordt met u een tijd afgesproken waarop de bouwkundig inspecteur bij het pand aanwezig zal zijn.  Gemiddeld duurt de inspectie van een woning of pand 1 tot 1,5 uur. Het uitwerken en opstellen van het bouwkundig keuringsrapport doen wij op ons kantoor. Wel raden wij u aan om persoonlijke aanwezig te zijn bij de inspectie. Ter plekke geeft de bouwkundig inspecteur u een mondelinge toelichting en bouwkundige tips en adviezen. Bovendien kunt u tijdens de inspectie al vragen stellen.

De woning of het pand zal diepgaand worden geïnspecteerd op de volgende onderdelen:

 • Fundamenten, kruipruimten(beperkt) en vloeren
 • Rioleringsbuizen,  ventilatie, leidingen in kruipruimten(beperkt)
 • De staat waarin de gevel, het dak, de kozijnen en goten verkeren
 • Metingen verrichten met betrekking tot doorslaand- en optrekkend vocht
 • In welke staat verkeren dak, dakbedekking , dakbeschot, goten, zink en schoorstenen
 • Vloeren van verdiepingen, constructie-bouwmuren en plafonds
 • Trappen en trappenhuizen
 • Een optische inspectie van de aanwezige installaties
 • Zijn er loden leidingen aanwezig en hoe staat het met het risico op koolmonoxide
 • Hoe staat het met de brandveiligheid en is er eventueel asbest aanwezig.

Vakkundigheid en Deskundigheid

Een ervaren bouwkundig inspecteur voert de bouwkundige inspectie uit en stelt daarna het keuringsrapport op. De inspecteur is gediplomeerd MTS en/of HBO bouwkundige. Onze bouwkundig inspecteurs zijn zeer deskundig op het gebied van bestaande bouw. Bovendien worden de inspecteurs met grote regelmaat bijgeschoold in zake de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot bouwkundige inspecties. De hoogstaande kwaliteit van de bouwkundige inspecties en de keuringsrapporten van BouwadviesMur is derhalve altijd gewaarborgd.

Wat zijn de voordelen van een bouwkundige inspectie met keuringsrapport?

 • Bij de aankoop van een woning of pand heeft u een sterke onderhandelingspositie
 • Achteraf staat u niet voor onverwachte kosten
 • Er bestaan geen onzekerheden meer over uw aankoop
 • U hebt onmiddellijk een (schriftelijk) overzicht van de geconstateerde gebreken
 • Een eventueel ongunstig resultaat van een bouwkundige inspectie is op te nemen als ontbindende voorwaarde in een (voorlopig) koopcontract
 • Bij verkoop of verbouwing van uw woning of pand zijn de kosten van de bouwkundige keuring aftrekbaar van de belasting.

Wilt u uw huis of pand verkopen?

Een bouwkundige inspectie met keuringsrapport kan ook voor de verkopende partij voordelig zijn. Sinds enige tijd bent u volgens het Nieuw Burgerlijk Wetboek namelijk verplicht om potentiële kopers op de hoogte te brengen van (verborgen) gebreken. Wanneer u zich aan deze verplichting onttrekt, kunt u later aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van het herstel. Door een bouwkundig inspectierapport te overleggen, geeft u volledige inzage. Dit zal de verkoop waarschijnlijk bespoedigen, omdat er bij de potentiële koper veel onzekerheden weggenomen zullen zijn.

 

Wat kost een Bouwkundige Inspectie met Keuringsrapport?

Optie A: Bouwkundige Inspectie met keuringsrapport waarin opgenomen onderhoudsadvies, herstelkostenoverzicht en NHG-bijlage(Nationale Hypotheek Garantie).
Optie B: Bouwkundige Inspectie, waarbij alleen bouwkundige gebreken en/of achterstallig onderhoud in het keuringsrapport worden beschreven.
Optie C: Meeloop Inspectie. Hierbij worden de gebreken mondeling toegelicht. Er wordt geenkeuringsrapport opgesteld.

Optie A: € 299,- incl. btw   
Optie B: € 249,- incl. btw  
Optie C: € 149,- incl. btw

Voorbeeld Bouwkundige keuring optie A

Meerprijzen.

Voor woningen of panden > dan 400 m3 rekenen wij per 100 m3 een toeslag van € 25,–.
Voor een in kleur geprint keuringsrapport per post brengen wij € 15,– in rekening.

 

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wilt u een vrijblijvende offerte laten maken of anderszins een afspraak met ons maken?

Belt u  +31 (0) 6 53 33 45 39 en wij staan u graag telefonisch te woord. Ook per E-mail of via ons aanvraagformulier (Offerte bouwkundige keuring)  zijn wij u graag van dienst.

BouwadviesMur garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij de door haar uitgevoerde bouwkundige inspectie en het opstellen van het bouwkundig keuringsrapport. BouwadviesMur verklaart geen enkel belang te hebben in of bij enig aannemersbedrijf, makelaardij of tussenpersoon waardoor de resultaten van de inspectie beïnvloed zouden kunnen worden.